Mutasd a legközelebbi autószervizt

Jogi nyilatozat

JOGI NYILATKOZAT

 

1. BEVEZETÉS

 

A www.eurorepar.hu címen található weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) az azt látogató felhasználók tájékoztatására szolgál. A Weboldalon található adatok egészének vagy egy részének kereskedelmi célú felhasználásához az EURO REPAR CAR SERVICE SAS előzetes, írásbeli jóváhagyása szükséges.

 

A Weboldal elérésére és használatára a jelen jogi nyilatkozat (a továbbiakban: „Jogi Nyilatkozat”) alábbiakban részletezett feltételei, valamint az irányadó jogszabályok alkalmazandóak.

 

A Weboldalhoz való csatlakozással és annak elérésével a felhasználó teljes mértékben és fenntartás nélkül elfogadja a Jogi Nyilatkozat rendelkezéseit.

 

A Weboldal tulajdonosa fenntartja a jogot a Jogi Nyilatkozat, valamint a Weboldalon bemutatott valamennyi elem, termék vagy szolgáltatás előzetes értesítés nélkül történő módosítására, illetve frissítésére. A fenti módosítások kötelezőek a felhasználókra nézve, akik kötelesek a Jogi Nyilatkozatot a Weboldalhoz való minden csatlakozás alkalmával áttekinteni.

 

A Jogi Nyilatkozatra a francia jog vonatkozik. A Jogi Nyilatkozattal és a Weboldallal kapcsolatos jogvita esetén a párizsi bíróságok kizárólagosan illetékesek, amelyek kizárólag a francia jogszabályok alapján, a kollíziós jogi szabályok figyelmen kívül hagyása mellett ítélkeznek.

 

2. ÜZEMELTETÉS

 

A Weboldalt üzemelteti:

 

A 15.040.000 euró alaptőkével rendelkező, a Versailles-i Cégjegyzékben 444 590 574 cégjegyzékszám alatt bejegyzett EURO REPAR CAR SERVICE SAS, amely székhelye a 1, boulevard de l’Europe, Immeuble Pôle tertiaire 2, 78300 POISSY cím alatt található.

 

Kapcsolat: EURO REPAR CAR SERVICE SAS

 

1, boulevard de l’Europe, Immeuble Pôle tertiaire 2, 78300 POISSY.

 

Üzemeltetési igazgató: Jean Christophe BERTRAND

 

Webmester - eurorepar.hu : SIPOSNÉ TAMÁS Krisztina

 

Weboldal tárhely szolgáltatója: OVH, 2 rue Kellermann, F-59100 Roubaix

 

3. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

 

Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS tájékoztatja a Weboldal felhasználóit, hogy a Weboldal számos eleme:

 

1 – A szerzői jogra vonatkozó jogszabályok által védett: így különösen a fényképek, cikkek, rajzok, animációk, digitális hang- vagy videófelvételek stb.; és/vagy

 

2 – Formatervezési mintaoltalomra vonatkozó jogszabályok által védett: így különösen a Weboldalon megjelenített gépjármű modellek; és/vagy

 

3 – A védjegyekre vonatkozó jogszabályok által védett: így különösen az „EUROREPAR” védjegy, az „EUROREPAR Car Service” logó, a részben ábrás „stilizált E” védjegy, a Weboldalon megjelenített gépjármű modellek és/vagy alkatrészek védjegyei.

 

Az ekként védett elemek az EURO REPAR CAR SERVICE SAS, illetve leányvállalatai, továbbá olyan harmadik személyek tulajdonát képezik, amelyek az EURO REPAR CAR SERVICE SAS részére felhasználási jogot biztosítottak.

 

Következésképpen tilos az EURO REPAR CAR SERVICE SAS előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Weboldal egészének vagy egy részének akár teljes akár részleges, bármely eljárással, formában vagy adathordozón (papíron, digitálisan, stb.) történő bármely reprodukálása, megjelenítése, felhasználása, adaptálása, módosítása, beillesztése, fordítása, kereskedelmi célú felhasználása, kivéve a Szellemi Tulajdonjogi Kódex L122.5 cikkében foglalt eseteket. Az említett cselekmény a szerzői jog és/vagy formatervezési minták és/vagy védjegyoltalom megsértése vétségét valósítja meg, amely szerzői jog megsértése esetén három (3) év szabadságvesztéssel és háromszázezer (300.000) euró pénzbírsággal, míg védjegyoltalom megsértése esetén négy (4) év szabadságvesztéssel és négyszázezer (400.000) euró pénzbírsággal büntetendő.

 

4. TERMÉKEKKEL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

A Weboldal oldalain található információk és képek a Weboldal egyes oldalaihoz való csatlakozáskor vagy azok frissítésekor érvényes műszaki jellemzőkön alapulnak.

 

A folyamatos termékfejlesztési politika részeként a műszaki jellemzők, felszerelések, opciók és színek bármikor módosulhatnak. A jelenleg elérhető reprodukálási technikák nem teszik lehetővé a színek hű megjelenítését.

 

A jelen Weboldalon megjelenített termékek a Magyarország területén forgalmazott termékek. Ezek országonként eltérőek lehetnek, illetve előfordulhat, hogy bizonyos termékek nem elérhetőek a világ minden országában.

 

A Weboldalon található információk általános jellegűek és szerződéses kötőerővel nem bírnak.

 

Továbbá a feltüntetett valamennyi ár a Magyarország területén  javasolt eladási ár, és az nem kötelező sem az EURO REPAR CAR SERVICE SAS-re, sem kereskedelmi hálózatának tagjaira nézve.

 

A Weboldalon bemutatott szolgáltatások az azokat nyújtó EUROREPAR CAR SERVICE hálózat tagjai által kínált szolgáltatások.

 

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek és a beszerelés díját – csomagajánlatok kivételével – nem tartalmazzák. A csomagárak csak a jelzett időszakra érvényesek.

 

Az EUROREPAR kereskedelmi hálózat Magyarország területén található tagjai az Ön rendelkezésére állnak a Weboldalon található termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések esetén.

 

Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS kereskedelmi hálózatának Magyarország területén található tagjai független kereskedők, amelyek az általuk alkalmazott díjszabást önállóan határozzák meg, és saját belátásuk szerint vehetnek részt az EURO REPAR CARS SERVICE SAS által javasolt műveletekben (ideértve a csomagajánlatokat is).

 

5. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 

A Weboldal látogatása lehetséges a Felhasználó személyazonosságának felfedése, illetve személyes adatainak megadása nélkül.

 

Az Ön személyes adatainak védelme kiemelten fontos számunkra. Kérjük, olvassa el a 11. cikkben foglalt Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatot.

 

 

6. HIPERHIVATKOZÁSOK

 

A Weboldalra mutató hiperhivatkozás elhelyezéséhez az EURO REPAR CAR SERVICE SAS előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges.

 

Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS semmilyen esetben nem felelős a hiperhivatkozás vagy bármely egyéb link által a Weboldallal összekapcsolt oldal tartalmáért, illetve az azokon található termékekért és szolgáltatásokért.

 

7. BIZTONSÁG

 

- A felhasználó vállalja, hogy a Weboldal használata során nem végez semmilyen műveletet, amely vírussal való megfertőződést és számítógépes, funkcionális, vagy bármely egyéb, a Weboldal vagy a rajta keresztül elérhető szerverek vagy szolgáltatások működését befolyásoló meghibásodást eredményezhet. Így különösen a felhasználó vállalja, hogy a Weboldalon csak olyan információkat, adatokat, dokumentumokat és fájlokat tesz közzé, amelyek megbízhatóak, nem veszélyesek és nem alkalmasak a Weboldal vagy a rajta keresztül elérhető szerverek vagy szolgáltatások működésének befolyásolására.

 

- A Weboldal vagy a rajta keresztül elérhető szerverek vagy szolgáltatások használata: a hatályos nemzeti és nemzetközi jogszabályok betartásával, harmadik személyek jogainak tiszteletben tartása mellett történhet, továbbá semmilyen címen és formában nem sértheti az EURO REPAR CAR SERVICE SAS jó hírnevét. Így különösen a felhasználó helytáll az EURO REPAR CAR SERVICE SAS-szel szemben harmadik személyek olyan igényei miatt, amelyek a felhasználó által a Weboldalon közzétett információtartalomhoz kapcsolódnak; különös tekintettel azon igényekre, amelyek személyhez fűződő jogok, valamely szellemi tulajdonjog, a közrend, a jóerkölcs, a magánélet tiszteletben tartásához való jog (képmáshoz való jog, stb.) vagy a hatályos nemzeti vagy nemzetközi jogszabályok büntetőjogi tárgyú rendelkezéseinek megsértéséből erednek. Ezzel összefüggésben a felhasználó vállalja, hogy megtérít az EURO REPAR CAR SERVICE SAS részére minden, általa a fentiekből eredően elszenvedett költséget, anyagi terhet vagy kiadást, ideértve az EURO REPAR CAR SERVICE SAS által igénybe vett tanácsadás ésszerű díjait és költségeit.

 

8. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

 

- A felhasználó kizárólagosan és teljes mértékben felelős a Weboldal használatáért. Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS és leányvállalatai semmilyen esetben nem felelősek a Weboldal, illetve az azon elhelyezett linkek révén elérhető weboldalak használatából eredő közvetlen vagy közvetett károkért, így a vagyoni károkért, adat- vagy programvesztésért, illetve pénzügyi károkért.

 

Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS lehetőséget kínál Önnek arra, hogy a Weboldalon az általa kezelt szervereken keresztül személyes üzeneteket küldjön partnerei számára a Weboldalon található egyes cikkekre vagy dokumentumokra való figyelemfelhívás céljából. Ezzel összefüggésben az EURO REPAR CAR SERVICE SAS nem felelős a felhasználó által a Weboldalon keresztül a partnerének írott levélért.

 

Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS nem felelős azokért az üzenetekért, amelyeknek nem a társaság a szerzője, illetve amelyek felett a társaság nem gyakorol ellenőrzést.

 

Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a Weboldalon bemutatott egyes termékek vagy szolgáltatások bizonyos országokban egyedi szabályozás, így korlátozás és/vagy tilalom hatálya alá eshetnek.

 

- A Weboldal az interneten keresztül érhető el.

 

Emlékeztetjük a felhasználókat, hogy az internet egy nyitott és informális, az informatikai hálózatok nemzetközi szintű összekapcsolásából álló hálózat. Az internetet semmilyen központi szerv nem irányítja, és a hálózat minden alkotóeleme valamely független állami vagy magánszervezethez tartozik. Működése az egyes hálózatok üzemeltetői közötti együttműködésen alapul, nélkül, hogy azokat egymás közt bármilyen szolgáltatási vagy a szolgáltatás minőségére vonatkozó kötelezettség terhelné. Az egyes hálózatok adatátviteli kapacitása és felhasználási feltételi eltérőek lehetnek. Az internet megfelelő működését összességében senki nem garantálhatja. Ennek megfelelően az internet nem megfelelő működésének esetére (késedelmes adatátvitel vagy bármely más rendellenesség) az EURO REPAR CAR SERVICE SAS semmilyen felelősséget vagy jótállást nem vállal.

 

9. A WEBOLDAL ELÉRÉSÉNEK FELFÜGGESZTÉSE VAGY MEGSZÜNTETÉSE

 

Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS bármikor jogosult akár időlegesen, akár véglegesen felfüggeszteni a Weboldal felhasználó általi elérését a következő esetekben: a jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltak felhasználó általi megszegése (az EURO REPAR CAR SERVICE SAS által ezzel összefüggésben érvényesíthető egyéb jogok és igények sérelme nélkül), a Weboldal online elérését, működtetését szolgáló infrastruktúrákkal kapcsolatos műszaki problémák, illetve a Weboldal karbantartása esetén.

 

10. Tartalom

 

1.       Mi az a “cookie”?

2.       Hogyan tájékoztatjuk Önt?

3.       Cookie-k kezelése

4.       Milyen típusú cookie-kat használ az Eurorepar Car Service weboldal és milyen célokra?

5.       Cookie Szabályzat módosításai

6.       Elérhetőségeink

 

Az Eurorepar Car Service weboldal különböző típusú cookie-kat használ (ahol szükséges, az Ön beleegyezésének függvényében) az Ön eszközén az eszköz böngészőjének felismerésére, az említett cookie érvényességének időtartamára. A cookie szabályzat minden olyan termékre vagy szolgáltatásra vonatkozik, amely erre a szabályzatra mutató linket vagy hivatkozást tartalmaz.

 

A weboldal üzemeltetője és adatkezelője az Adatkezelési Szabályzatban kerül meghatározásra.

 

Kérjük, az Eurorepar Car Service weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a szabályzatot, amely bemutatja, hogyan használjuk a cookie-kat és Ön hogyan kezelheti azokat.

 

A weboldal cookie kezelési funkciójának közvetlen eléréséhez kattintson a “Cookie-k kezelése” pontra.

 

1.     Mi az a “cookie”?

 

A “cookie” egy olyan kisméretű fájl, amelyet az Eurorepar Car Service weboldal tároltat el az Ön böngészőjével az Ön eszközén (számítógép, okostelefon, tablet, stb.), amikor Ön meglátogatja az Eurorepar Car Service weboldalt. A “cookie” szó a jelen szabályzat alkalmazásában egyéb digitális mérési technológiákat (pl. web beacon) is jelöl.

 

A cookie-knak köszönhetően az Ön igényeinek legjobban megfelelő, testre szabott weboldalakat tudunk bemutatni Önnek a személyre szabottabb felhasználói élmény érdekében. A jelen szabályzatban megjelölt, harmadik személytől származó cookie-kat is használunk; ezek az Ön által látogatott Eurorepar Car Service  weboldal domain-jétől különböző domain-től származnak és reklám, illetve marketing célt szolgálnak. Egyes cookie-k a funkcionalitást szolgálják, és az Eurorepar Car Service weboldal Ön általi látogatásakor automatikusan aktiválódnak. Más cookie-k révén az Ön igényeinek legjobban megfelelő szolgáltatásokat és funkciókat nyújthatunk Önnek, és ezek lehetővé teszik az Eurorepar Car Service weboldal egyszerű és gyors működtetése érdekében szolgáltatásunk testreszabását. 

 

2.     Hogyan tájékoztatjuk Önt?

 

Amikor Ön első alkalommal meglátogatja az Eurorepar Car Service weboldalunkat, felugró ablak formájában tájékoztatjuk Önt a cookie-k használatáról és az adott cookie kategóriákról. Az egyes cookie-k leírása alább található.

 

3.      A cookie-k kezelése

 

A cookie banner megfelelő gombjára kattintva Ön elérheti cookie kezelő eszközünket, amellyel az egyes cookie kategóriák vonatkozásában beállíthatja az Ön cookie preferenciáit (kivéve az alapvető cookie-kat, amelyek nem kapcsolhatóak ki rendszereinkben).

 

A következő pontban tájékoztatjuk Önt az Euro Repar Car Service weboldalon alkalmazott cookie-król. Amennyiben nem ért egyet az egyes cookie-k beállításával, úgy a felkínált link segítségével kikapcsolhatja az érintett cookie-t. Ha egyes cookie-k esetén nincs közvetlen link a kikapcsolásra, akkor az adott cookie használatát a böngészője beállításaiban korlátozhatja.

 

4.     Milyen típusú cookie-kat használ a jelen Eurorepar Car Service weboldal és milyen célokra?

 

A következő típusú sütiket alkalmazhatja weboldalunk:

 

-          Alapvető cookie-k

 

-          Marketing cookie-k

 

-          Közösségi Média cookie-k

 

-          Látogatók/Teljesítmény/Nyomonkövetés cookie-k

 

(i)            Az Alapvető cookie-k lehetővé teszik felhasználóink számára az Eurorepar Car Service weboldalon való navigációt és a weboldal szolgáltatásainak használatát. Ezeknek a cookie-knak a kikapcsolására nincs mód rendszereinkben. E cookie-k nélkül például a bejelentkezés nem lehetséges.

 

Alapvető cookie-kat használunk az alábbi célokra:

 

•         az Eurorepar Car Service funkcionalitásainak megfelelő működéséhez,

•         lehetővé teszi Önnek az Ön által az Eurorepar Car Service weboldalon kitöltött űrlapon lévő információ tárolását, illetve az Ön által kiválasztott termékek, szolgáltatások vagy információ tárolását,

•         lehetővé teszi Önnek az Eurorepar Car Service weboldalon az ön személyes felületeinek elérését,

•         az Eurorepar Car Service megjelenítésének testre szabását az Ön preferenciái alapján (nyelv, formátum, stb.)

•         az ön bejelentkezésekor biztonsági műveletek végrehajtására.

 

Böngészőjében beállíthatja, hogy az blokkolja ezeket, illetve figyelmeztesse Önt ezekre a cookie-kra, de ebben az esetben előfordulhat, hogy az Eurorepar Car Service weboldal vagy szolgáltatásai elérése során Ön nehézségeket tapasztal.

 

Az Eurorepar Car Service weboldalon használt alapvető cookie-k leírása az alábbiakban található:

 

Cookie

Szolgáltató

Adat / adat kategória

Cél(ok)

Megőrzési idő

PHPSESSID

www.eurorepar.*

 

Üzemeltetési - Munkamenet

Tokent tárol a folyamatos munkamenethez

Lejárat nélkül

 

  ercs_session

 

  **.eurorepar.site

Üzemeltetési - Munkamenet

Tokent tárol a folyamatos munkamenethez

1 óra

Country

**.eurorepar.site

Üzemeltetési

Tárolja az ország iso-kódját a megjelenített oldalhoz

5 év

Lang

**.eurorepar.site

Üzemeltetési

Nyelv tárolása

5 év

XSRF-TOKEN

**.eurorepar.site

Üzemeltetési - Munkamenet

 

Token az űrlapok jóváhagyásához

1 óra

 

(ii)           A Látogatók/Teljesítmény/Nyomonkövetés cookie-k információt gyűjtenek az Eurorepar Car Service weboldal látogatók általi használatáról (látogatottság mérés) és a felhasználó internetes aktivitásáról. Segítséget nyújtanak számunkra az Eurorepar Car Service weboldal funkcionalitásainak fejlesztéséhez, információt adnak a felhasználóinkat leginkább érdeklő területekről, továbbá a reklámkampányaink hatékonyságáról. Mindezek lehetővé teszik számunkra, hogy a felhasználóink igényeinek leginkább megfelelő szolgáltatásokat és funkciókat kínálhassuk számukra.

 

Látogatók/teljesítmény/nyomonkövetés cookie-kat használunk az alábbi célokra:

 

•         statisztikák készítése az Eurorepar Car Service weboldal használatáról,

•         reklámkampányaink hatékonyságának mérésére, és

•         nem személyhez kapcsolódó felhasználói viselkedés elemzése, és ezáltal az Eurorepar Car Service weboldal fejlesztése.

 

A teljesítmény cookie-k egy részét engedélyezett harmadik személyek nyújtják, ugyanakkor a cookie-kat kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott célból engedélyezzük.

 

Az Eurorepar Car Service weboldalon használt látogatók/teljesítmény/nyomonkövetés cookie-k leírását a Cookie-k listája pontban találja.

 

 

(iii)          Marketing/Közösségi Média cookie-k, ideértve a célzott cookie-kat, lehetővé teszik számunkra, hogy érdekesebb ajánlatokat kínáljunk felhasználóink részére. A célzott cookie-k a böngésző munkamenet idejére tárolásra kerülnek a felhasználó eszközén. Lehetővé teszik termékeink partner és közösségi médiás oldalakon való hirdetését a termékeink iránt érdeklődő felhasználók számára.

 

Marketing / közösségi média cookie-kat használunk az alábbi célokra:

 

•         annak érdekében, hogy az Ön igényeinek jobban megfelelő hirdetéseket küldjünk Önnek (személyre szabott reklám)

•         kommunikációnk felhasználása azáltal, hogy hirdetésekkel újbóli kapcsolatfelvételt ösztönzünk

•         weboldalunk használatának elemzése prediktív reklámozás érdekében

 

Az Eurorepar Car Service weboldalon használt marketing/közösségi média cookie-k leírását a Cookie-k listája pontban találja.

 

(iv)          Cookie-k listája

 

Cookie

Kiadó

Domain

Adatok / Adat kategóriák

Cél

Megőrzési idő

Sütik letiltása / eltávolítása

__Secure-3PAPISID

Google

.google.fr

?

?

~ 2 év

 

__Secure-3PSID

Google

.google.fr

?

?

~ 2 év

 

__utma

Google

www.eurorepar.fr

?

?

~ 2 év

 

__utmb

Google

www.eurorepar.fr

?

?

30 perc

 

__utmc

Google

www.eurorepar.fr

?

?

munkamenet

 

__utmt

Google

www.eurorepar.fr

?

?

30 perc

 

__utmz

Google

www.eurorepar.fr

?

?

6 hónap

 

_dc_gtm_UA-43986361-1

Google

www.eurorepar.fr

nyomkövetés

?

30 perc

 

_dc_gtm_UA-45190795-1

Google

www.eurorepar.fr

nyomkövetés

?

30 perc

 

_dc_gtm_UA-96871967-1

Google

www.eurorepar.fr

nyomkövetés

?

30 perc

 

_fbp

Facebook

.facebook.com

?

?

1 hónap

 

_ga

Google

www.eurorepar.fr

?

?

2 év

 

_gcl_au

Google

www.eurorepar.fr

?

?

~ 4 hónap

 

_gid

Google

www.eurorepar.fr

?

?

~ 4 hónap

 

_hjAbsoluteSessionInProgress

Hotjar

.eurorepar.fr

?

?

1 óra

 

_hjFirstSeen

Hotjar

.eurorepar.fr

?

?

1 óra

 

_hjid

Hotjar

.eurorepar.fr

?

?

~ 1 év

 

_hjid

Hotjar

.hotjar.com

?

?

~ 1 év

 

_hjIncludedInPageviewSample

Hotjar

www.eurorepar.fr

?

?

1 óra

 

_hjTLDTest

Hotjar

.eurorepar.fr

?

?

munkamenet

 

_hjTLDTest

Hotjar

.hotjar.com

?

?

munkamenet

 

_psac_gdpr_banner_id

PSA

.eurorepar.fr

Hozzájárulás

Hozzájárulás

2 év 1 hónap

 

_psac_gdpr_consent_cookies

PSA

.eurorepar.fr

Hozzájárulás

Hozzájárulás

2 év 1 hónap

 

_psac_gdpr_consent_given

PSA

.eurorepar.fr

Hozzájárulás

Hozzájárulás

2 év 1 hónap

 

_psac_gdpr_consent_purposes

PSA

.eurorepar.fr

Hozzájárulás

Hozzájárulás

2 év 1 hónap

 

_psac_gdpr_consent_purposes_opposition

PSA

.eurorepar.fr

Hozzájárulás

Hozzájárulás

2 év 1 hónap

 

_psac_gdpr_stamp

PSA

www.eurorepar.fr

Hozzájárulás

Hozzájárulás

munkamenet

 

AID

Google

.google.com

Hirdetések

Hirdetések

~ 6 hónap

 

ajs_anonymous_id

Hotjar

.hotjar.com

?

?

1 év

 

APISID

Google

.google.fr

?

?

~ 1 év

 

c_user

Facebook

.facebook.com

?

?

~ 1 év

 

CONSENT

Google

.google.fr

?

?

~ 18 év

 

datr

Facebook

.facebook.com

?

?

~ 2 év

 

fr

Facebook

.facebook.com

?

?

1 év

 

G_AUTHUSER_H

Google

 

Technikai

Felhasználói munkamanet adminban a GA statisztikák megtekintéséhez

munkamenet

Kötelező

HSID

Google

.google.fr

?

?

~ 2 év

 

IDE

Doubleclick

.doubleclick.net

?

?

~ 1 év

 

m_pixel_ratio

Facebook

.facebook.com

?

?

munkamenet

 

NID

Google

.google.fr

?

?

~ 6 hónap

 

PHPSESSID

Eurorepar

www.eurorepar.fr

Technikai

Munkamenet kezelés

munkamenet

Kötelező

presence

Facebook

.facebook.com

?

?

munkamenet

 

SAPISID

Google

.google.fr

?

?

~ 2 év

 

sb

Facebook

.facebook.com

?

?

2 év

 

SEARCH_SAMESITE

Google

.google.fr

?

?

~ 3 hónap

 

SID

Google

.google.fr

?

?

~ 2 év

 

SSID

Google

.google.fr

?

?

~ 2 év

 

VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube

 

?

?

6 hónap

 

x-referer

Facebook

.facebook.com

?

?

munkamenet

 

xs

Facebook

.facebook.com

?

?

1 év

 

VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube

.youtube.com

?

?

6 hónap

 

YSC

Youtube

.youtube.com

?

?

munkamenet

 

 

Facebook

www.facebook.com

?

?

munkamenet

 

 

 

5.     Cookie Szabályzat módosításai

 

A Cookie Szabályzat valamennyi jövőbeli módosítása közzétételre kerül az Eurorepar Car Service weboldalon. Éppen ezért Önnek rendszeresen át kell néznie ezeket annak érdekében, hogy tisztában legyen a Cookie Szabályzat módosításaival. A lényeges változásokról tájékoztatjuk Önt, továbbá szükséges esetén az Ön hozzájárulását kérjük azokhoz.

 

6.     Elérhetőségeink

 

Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei az Adatkezelési Szabályzatban találhatóak.

 

 

 

Verzió: 2020. július

 

A teljes cégadatokat lásd a Jogi Nyilatkozatokban.

 

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további információkat az Adatkezelési Szabályzatban talál.

 

11. ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat az EURO REPAR Car Service SAS (székhely: 78300 Immeuble Pôle Tertiaire 2, n°1 boulevard de l’Europe, Poissy, Franciaország) és a P Automobil Import Kft. (székhely: 1194 Budapest, André Citroen u. 1.) az EURO REPAR Car Service ajánlataival, szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás részemre történő nyújtása céljából adatkezelőkként kezeljék.

Az adatkezelők az alábbiak szerint kezelik személyes adataimat:

Adat

Cél(ok)

Vonatkozó azonosító és kapcsolattartási adatok (név*, email cím*, telefonszám, postacím), gépjármű azonosító adatok (pl. alvázszám (VIN)*, törzskönyv szám / forgalmi rendszám, első forgalomba helyezés dátuma), termék és szerviz specifikációk (pl. modell, felszereltség, motor), szerviz típus*, kilométer számláló állása

Szervizeléssel összefüggő kérés teljesítése

 

A listában szereplő személyes adatok 3 évig kerülnek megőrzésre.

Címzettek

Személyes adataim az alábbi célokból továbbításra kerülnek a következő címzettek részére:

Adat/Adatkategória

Cél(ok)

Címzett(ek)

Vonatkozó azonosító és kapcsolattartási adatok *, gépjármű azonosító adatok*, vonatkozó termék és szerviz specifikációk*, érdeklődés részletei, választott EURO REPAR Car Service SAS Partner*, lízing/finanszírozás iránti érdeklődés (* ha alkalmazandó), flotta specifikus adatok (* ha alkalmazandó) 

(Elő-)regisztráció, fiók kezelés, kapcsolattartás, kommunikáció és kérés teljesítés; Hírlevél fel/leiratkozás

​​EURO REPAR Car Service SAS (78300 Immeuble Pôle Tertiaire 2, n°1 boulevard de l’Europe, Poissy, Franciaország), PSA Automobiles SA (2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Franciaország), P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroen u. 1.) és az Ön választott EURO REPAR Car Service SAS Partnere mint adatkezelők​.  

Az Ön személyes adatait a fenti címzettek átadják továbbá az érintett informatikai szolgáltatóknak mint adatfeldolgozóknak a fenti célok adminisztrációjának támogatása érdekében, így különösen:  

  • Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes Cedex - Franciaország) amely olyan (al)adatfeldolgozókat is alkalmaz, amelyek az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül találhatók, tehát olyan országban, ahol az adatvédelem szintje nem megfelelő.  Az Európai Bizottság nem hozott megfelelőségi határozatot, de vannak megfelelő garanciák, jelen esetben kötelező erejű vállalati szabályok. Másolatot az alábbi linken érhet el: https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/

·         Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 Bezons cedex, Franciaország) amely olyan (al)adatfeldolgozókat is alkalmaz, amelyek az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül találhatók, tehát olyan országban, ahol az adatvédelem szintje nem megfelelő. Az Európai Bizottság nem hozott megfelelőségi határozatot, de vannak megfelelő garanciák, jelen esetben kötelező erejű vállalati szabályok. Másolatot az alábbi linken érhet el: https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf

  • ONE POINT - 29 rue des Sablons, 75116 Párizs
  • Wildom Informatikai és Tanácsadó Kft - 1146 Budapest, Hermina út 17. 10. em.
  • Havas Worldwide Budapest Zrt. – 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. A/5., Víziváros Office Center 

Vonatkozó azonosító és kapcsolattartási adatok*, gépjármű azonosító adatok*, vonatkozó termék specifikációk*, előnyben részesített márkakereskedés 

Ügyfél kommunikáció

  • ONE POINT - 29 rue des Sablons, 75116 Párizs 
  • Wildom Informatikai és Tanácsadó Kft - 1146 Budapest, Hermina út 17. 10. em.
  • Havas Worldwide Budapest Zrt. – 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. A/5., Víziváros Office Center

Vonatkozó azonosító és kapcsolattartási adatok
(Név*, Telefonszám) 

Teljesítés nyomon követése 

  • ONE POINT - 29 rue des Sablons, 75116 Párizs
  • Wildom Informatikai és Tanácsadó Kft - 1146 Budapest, Hermina út 17. 10. em.
  • Havas Worldwide Budapest Zrt. – 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. A/5., Víziváros Office Center 

 

Az adatkezelés a hozzájárulásomon alapul az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, amelyet ezúton megadok.

Hozzájárulás visszavonásának joga

Jogom van a hozzájárulásomat bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonásához emailt kell küldenem az info@eurorepar.hu címre, illetve postai úton is jelezhetem ezirányú szándékom a 1194 Budapest, André Citroen u. 1. sz. címre küldött levélben. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. (GDPR 7. cikk (3) bekezdés).

Tudomásul veszem az Adatkezelési Szabályzatban foglalt jogaimmal és a kapcsolattartási adatokkal kapcsolatos tájékoztatást.

Az Ön jogai

Önt, mint érintettet megilleti a személyes adatokhoz való hozzáférésnek, azok helyesbítésének, törlésének („elfeledtetéshez való jog”), az adatkezelés korlátozásának, az adathordozhatóságnak, valamint az Önt érintő személyes adatok kezelése elleni tiltakozásnak a joga (ezen utóbbi jog tekintetében akkor, ha ez az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontján alapul, vagy ha a személyes adatok kezelése az alkalmazandó joggal összhangban direkt marketing célokat szolgál).

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fent említett jogait jogszabály korlátozza, és előfordulhat, hogy csak bizonyos feltételek mellett vagyunk kötelesek a joggyakorlással kapcsolatos kérelmét teljesíteni.

Amennyiben élni kívánna a fenti jogaival, kérjük, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségünk valamelyikén: email cím: info@eurorepar.hu, postacím: 1194 Budapest, André Citroen u. 1.

Személyes adatait felelős adatkezelő(k)ként bármikor frissíthetjük (pl. lakcímváltozás esetén).

Amennyiben panasztételi jogával kíván élni (GDPR 77. cikk), kérjük, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségünk valamelyikén: email cím: info@eurorepar.hu, postacím: 1194 Budapest, André Citroen u. 1.

Elérhetőségeink

P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroen u. 1.), EURO REPAR Car Service SAS (78300 Immeuble Pôle Tertiaire 2, n°1 boulevard de l’Europe, Poissy, Franciaország), PSA Automobiles SA (2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy), email cím: info@eurorepar.hu .

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

PETERKA & PARTNERS Iroda

Cím: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 4.

Telefonszám: +36 1 235 1090

E-mailcím: dpo@peterkapartners.hu     

 

 

 

icon-gear