Mutasd a legközelebbi autószervizt

Adatkezelési Szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Tartalom

1       Általános tájékoztatás, a kezelt adatok típusai / linkek más webhelyekre/alkalmazásokra. 1

2       Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről 2

3       Kapcsolat közösségi hálózatokkal 6

3.1      Ügyfélkapcsolat és segítség a közösségi médián keresztül 6

3.2      Linkek a közösségi hálózatokhoz/ közösségi média bővítményekhez. 7

4       Az Ön jogai 7

5       Adatkezelési Szabályzat módosítása. 8

6       Elérhetőségeink. 9

 

Ez a weboldal a PSA Automobiles SA (székhely: 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Franciaország) tulajdona, és azt az EURO REPAR Car Service SAS üzemelteti (székhely: 1, boulevard de l’Europe, 78300 POISSY, Franciaország). A weboldalt Európában az IT-szolgáltatónk, az OVH (székhely: 2 rue Kellermann, F-59100 Roubaix) tárolja.

 

Kérjük, a weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a szabályzatot, mert ebben elmagyarázzuk, hogyan fogjuk kezelni a személyes adatokat. A weboldal használatával Ön a jelen szabályzatot elfogadja.

 

1        Általános tájékoztatás, a kezelt adatok típusai / linkek más webhelyekre/alkalmazásokra

1.1. Általános tájékoztatás

A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy rögzítse a P Automobil Import Kft. (székhely: 1194 Budapest, André Citroen u. 1.), a PSA Automobiles SA (székhely: 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Franciaország) és az EURO REPAR Car Service SAS (székhely: 1, boulevard de l’Europe, 78300 POISSY, Franciaország) (a továbbiakban együtt: „Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és az Adatkezelő adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

Az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor, illetve az adatkezelés során az Adatkezelő betartja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya a www.eurorepar.hu címen elérhető weboldal használatához kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

1.2.      Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

1.2.1. Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

1.2.2. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít az Ön számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

1.2.3. Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

1.2.4. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Ön beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. 

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett elérhető személyes adatait.

1.2.5. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

1.3. A kezelt adatok típusa

Számunkra fontos az Ön személyes adatainak védelme. Különféle típusú személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk ezen a weboldalon keresztül. Ebbe beletartozik:

• A szolgáltatásaink és a weboldalunk igénybe vétele és használata során Ön által részünkre megadott információk, például név, cím, e-mail cím, illetve az Ön által felhasználóként feltöltött képek;

• Olyan információk, amelyekre szükségünk van, amikor Ön problémát jelent be a weboldalunkkal kapcsolatban

• A cookie-k révén összegyűjtött információk

• Információ a járművéről és a szerződés konkrét adatai, amelyekre szükségünk van a weboldal egyedi teljesítményéhez (pl. vásárlás dátuma, szervizdátumok), valamint hogy pozitív élményt nyújtsunk a járművéhez kapcsolódó legjobb szolgáltatások által.

További részletekért lásd a 2. pontot.

1.4. Linkek más webhelyekre/alkalmazásokra

1.4.1. Ez a weboldal tartalmazhat linkeket más Euro Repar Car Service vagy Groupe PSA webhelyekre/alkalmazásokra, vagy Euro Repar Car Service partnereink, hivatalos szervizek, más kapcsolt vállalatok vagy közösségi média webhelyeire is. Amikor rákattint egy ilyen linkre, amely bármely más Euro Repar Car Service vagy harmadik fél webhelyére/alkalmazásához vezet, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a webhelyek saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek. Kérjük, ellenőrizze adatvédelmi szabályzatukat, amikor ezeket a webhelyeket/alkalmazásokat használja.

1.4.2. Ez a weboldal tartalmazhat iFrame-eket más Euro Repar Car Service vagy Groupe PSA webhelyek vagy harmadik felek webhelyeinek/alkalmazásainak tartalmával. Az Adatkezelő nem felelős az iFrames-ben bemutatott, harmadik féltől származó tartalomért. Az ott bemutatott információkért kizárólag a webhelyek tulajdonosai felelnek. Az Adatkezelő nem rendelkezik befolyással és felelősséggel a független weboldalak/alkalmazások tartalmáért, és ezt a külső tartalmat a látogatói kényelme érdekében biztosítja számukra. Ennek eredményeként, amikor Ön meglátogat egy ilyen tartalmú oldalt, előfordulhat, hogy Ön az ön berendezésén ezen harmadik fél webhelyei/alkalmazásai cookie-kat helyeznek el. Az Adatkezelő nem ellenőrzi ezeknek a cookie-knak a terjesztését. További információkért kérjük, olvassa el az Adatkezelő Cookie Szabályzatát vagy a harmadik fél adatvédelmi szabályzatát.

1.4.3. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget harmadik fél webhelyeivel/alkalmazásaival kapcsolatban.

 

2        Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről

2.1. Az Adatkezelő személye

Személyes adatait az Ön kérésének teljesítése, az Ön EURO REPAR Car Service fiókjába történő regisztráció céljára, illetve az azzal kapcsolatos általános adminisztrációs célokból kezeli a P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroen u. 1.), EURO REPAR Car Service SAS (78300 Immeuble Pôle Tertiaire 2, n°1 boulevard de l’Europe, Poissy, Franciaország), PSA Automobiles SA (2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Franciaország) és az Ön választott EURO REPAR Car Service SAS Partnere mint Adatkezelő az alábbiak szerint.

2.2. A kezelt adatok fajtái és az adatkezelés céljai

Az adatkezelők az alábbiak szerint kezeljük az Ön személyes adatait:

Adat/Adatkategória (* jellel jelölt adatok kitöltése kötelező)

Cél(ok)

Vonatkozó azonosító és kapcsolattartási adatok
(név*, email cím*; telefonszám, postacím), jelszó*, gépjármű azonosító adatok (pl. alvázszám (VIN)*, törzskönyv szám / forgalmi rendszám, modell év) gépjármű specifikus adatok (pl. tulajdonos típusa*, új/használt, kilométerszám), előnyben részesített márkakereskedés * (értékesítés / szerviz)

(Elő)regisztrációs folyamat: az Ön által az (elő)regisztráció, a szolgáltatásaink és weboldalunk igénybe vétele és használata során rendelkezésünkre bocsátott adatok. 

Vonatkozó azonosító és kapcsolattartási adatok
(név*, email cím*; telefonszám, postacím (* ha alkalmazandó)), érdeklődés tárgyát képező modell adatai*, EURO REPAR Car Service SAS Partner*, lízing/finanszírozás iránti érdeklődés, kérés típusa (*ha alkalmazandó), flotta specifikus adatok (*ha alkalmazandó)

Kapcsolattartás, kommunikáció és kérés teljesítés

Vonatkozó azonosító és kapcsolattartási adatok
(név, email cím)*

Hírlevél fel/leiratkozás

Vonatkozó azonosító és kapcsolattartási adatok
(név*, email cím*; telefonszám, postacím (* ha alkalmazandó), kapcsolattartási preferenciák),
gépjármű azonosító adatok (pl. alvázszám (VIN)*, törzskönyv szám / forgalmi rendszám, első forgalomba helyezés dátuma), termék és szerviz specifikációk (pl. modell, felszereltség, motor), szerviz típus*, kilométer számláló állása, gépjármű leadás dátuma/időpontja, gépjármű felvétel dátuma/időpontja, csereautó

Szervizeléssel összefüggő kérés teljesítése

Vonatkozó azonosító és kapcsolattartási adatok *, gépjármű azonosító adatok*, vonatkozó termék specifikációk*, kilométer számláló állása

A jármű értékelési kérelem teljesítése

Vonatkozó azonosító és kapcsolattartási adatok
(név*, telefonszám)

Teljesítés nyomon követése

Vonatkozó azonosító és kapcsolattartási adatok
(név*, email cím*; telefonszám, postacím, születési idő*), jelszó*, vonatkozó szerződéses adatok (pl. szerződési feltételek elfogadása)

Weboldal fiók regisztrációja és kapcsolódó szolgáltatások és értesítések nyújtása.

Cookie-k útján gyűjtött információ

kérjük, olvassa el a vonatkozó Cookie Szabályzatot további információkért

A csillaggal (*) jelölt adatok megadása kötelező és szerződéses követelmény, ezért Ön köteles megadni azokat a regisztrációkor, illetve amennyiben Euro Repar Car Service szolgáltatásokat kíván igénybe venni. . Amennyiben Ön nem adja meg ezeket az adatokat, az Ön kérésének teljesítése nem lehetséges.

2.3. A személyes adatok tárolásának időtartama

Személyes adatait az inaktivitást követő 10 évig tároljuk.

2.4. Személyes adatok kategóriái, az adatkezelés célja(i), jogalapja és címzettjei

Személyes adatait az alább felsorolt célokból továbbítjuk a következő címzetteknek:

A.    A szerződés teljesítése és a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának megfelelően:

Adat/Adatkategória

Cél(ok)

Címzett(ek)

Vonatkozó azonosító és kapcsolattartási adatok*, gépjármű azonosító adatok*, vonatkozó termék és szerviz specifikációk*, érdeklődés részletei, választott EURO REPAR Car Service SAS Partner*, lízing/finanszírozás iránti érdeklődés (* ha alkalmazandó), flotta specifikus adatok (* ha alkalmazandó) 

(Elő-)regisztráció, fiók kezelés, kapcsolattartás, kommunikáció és kérés teljesítés; Hírlevél fel/leiratkozás

P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroen u. 1.), EURO REPAR Car Service SAS (78300 Immeuble Pôle Tertiaire 2, n°1 boulevard de l’Europe, Poissy, Franciaország), PSA Automobiles SA (2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Franciaország) és az Ön választott EURO REPAR Car Service SAS Partnere mint adatkezelők​.

Az Ön személyes adatait a fenti címzettek átadják továbbá az érintett informatikai szolgáltatóknak mint adatfeldolgozóknak a fenti célok adminisztrációjának támogatása érdekében, így különösen:

·         Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel – 92287 Suresnes Cedex - Franciaország) amely olyan (al)adatfeldolgozókat is alkalmaz, amelyek az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül találhatók, tehát olyan országban, ahol az adatvédelem szintje nem megfelelő.  Az Európai Bizottság nem hozott megfelelőségi határozatot, de vannak megfelelő garanciák, jelen esetben kötelező erejű vállalati szabályok. Másolatot az alábbi linken érhet el: https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/

·         Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 Bezons cedex, Franciaország) amely olyan (al)adatfeldolgozókat is alkalmaz, amelyek az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül találhatók, tehát olyan országban, ahol az adatvédelem szintje nem megfelelő. Az Európai Bizottság nem hozott megfelelőségi határozatot, de vannak megfelelő garanciák, jelen esetben kötelező erejű vállalati szabályok. Másolatot az alábbi linken érhet el:

https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf

·         Salesforce (Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, Egyesült Királyság) amely az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül található, tehát olyan országban, ahol az adatvédelem szintje nem megfelelő. Az Európai Bizottság nem hozott megfelelőségi határozatot, de vannak megfelelő garanciák, jelen esetben kötelező erejű vállalati szabályok. Másolatot az alábbi linken érhet el:  https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf

·         Fair Computer Systems, Ostendstr. 132, 90482 Nürnberg, Németország

·         Opentext, Centurion House, London Road, Staines-Upon-Thames, TW18 4AX, Egyesült Királyság

·         IBM GBS France, 17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, Franciaország

·         MRM McCann GmbH, Großer Hasenpfad 44, 60598 Frankfurt, Németország

·         ONE POINT - 29 rue des Sablons, 75116 Párizs, Franciaország

  • Wildom Informatikai és Tanácsadó Kft - 1146 Budapest, Hermina út 17. 10. em.

·         Havas Worldwide Budapest Zrt. – 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. A/5., Víziváros Office Center 

Vonatkozó azonosító és kapcsolattartási adatok*, gépjármű azonosító adatok*, vonatkozó termék specifikációk*, előnyben részesített márkakereskedés 

Ügyfél kommunikáció

  • ONE POINT - 29 rue des Sablons, 75116 Párizs, Franciaország
  • Wildom Informatikai és Tanácsadó Kft - 1146 Budapest, Hermina út 17. 10. em.
  • Havas Worldwide Budapest Zrt. – 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. A/5., Víziváros Office Center 

Vonatkozó azonosító és kapcsolattartási adatok
(Név*, Telefonszám) 

Teljesítés nyomon követése

  • ONE POINT - 29 rue des Sablons, 75116 Párizs, Franciaország
  • Wildom Informatikai és Tanácsadó Kft - 1146 Budapest, Hermina út 17. 10. em.
  • Havas Worldwide Budapest Zrt. – 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. A/5., Víziváros Office Center 

B.    Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően, kivéve, ha Ön gyakorolta a tiltakozáshoz való jogát (GDPR 21. cikk (1) bekezdés):

Adat/Adat kategóriák

Cél(ok)

Címzett(ek)

Vonatkozó azonosító és kapcsolattartási adatok *, termék és szerviz specifikációk *

Piackutatás és ügyfél felmérések az Euro Repar Car Service SAS termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos visszajelzések fogadására (pl. ügyfél elégedettségi felmérések), csak abban az esetben, ha az ügyféllel e célból a megfelelő kommunikációs csatornán (csatornákon) keresztül kapcsolatba lehet lépni az ügyfél előzetes beleegyezése nélkül

P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroen u. 1.), PSA Automobiles SA (2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Franciaország) mint adatkezelők.

Az Ön személyes adatait a fenti címzettek átadják továbbá az érintett adatfeldolgozóknak a fenti célok adminisztrációjának támogatása érdekében, így különösen:

  • Wildom Informatikai és Tanácsadó Kft - 1146 Budapest, Hermina út 17. 10. em.
  • Havas Worldwide Budapest Zrt. – 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. A/5., Víziváros Office Center 

 

Jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az Ön külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

2.5. Ön e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. név, cím, telefonszám stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a személyt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

2.6. Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz Ön egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

3           Kapcsolat közösségi hálózatokkal

3.1       Ügyfélkapcsolat és segítség a közösségi médián keresztül

 

A közösségi média csatornáinkon keresztül is felveheti velünk a kapcsolatot. Például, ha üzenetet küld nekünk, vagy közzétesz valamit a közösségi média csatornáinkon, akkor az üzenetében vagy a bejegyzésben szereplő információkat felhasználhatjuk arra, hogy nyomon kövessük Önt azzal a kérdéssel kapcsolatban, amely miatt Ön a közösségi média csatornán keresztül kapcsolatba lépett velünk. Annak érdekében, hogy megadhassuk Önnek a kért segítséget, megkérhetjük Önt, hogy közvetlen vagy privát üzenetben adjon meg további információkat, például a kérdés részleteit, név, e-mail, alvázszám, telefon, hely (város / állam) és / vagy gyártmányt, modellt és a járművének gyártási évét. Az Ön által megadott információkat nem használjuk fel direkt marketing célra; a szolgáltatás- és termékfejlesztéssel kapcsolatos piackutatás csak összesített (anonimizált) adatok alapján végezzük.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy semmilyen különleges adatot (például faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy filozófiai meggyőződésre vagy egészségi állapotra vonatkozó információkat) nem szabad feltüntetnie a bejegyzésben vagy az üzenetben. Ne feledje, hogy ha közzétesz valamit egy nyilvános közösségi média csatornán, azt bárki elolvashatja

 

3.2       Linkek a közösségi hálózatokhoz/ közösségi média bővítményekhez

Weboldalunk a közösségi hálózatokra mutató linkeket tartalmaz.

Személyes adatainak védelme érdekében weboldalunk látogatása során nem használunk közösségi bővítményeket. Ehelyett HTML-linkek kerültek a weboldalra beágyazásra, amelyek lehetővé teszik a közösségi média platformokon való könnyű megosztást. A link beágyazása megakadályozza a közvetlen kapcsolatot a különböző közösségi média hálózati szerverekkel, amikor weboldalunkról valamely oldalt megnyitják. A gombok egyikére kattintva megnyílik egy böngészőablak, amely a felhasználót az adott szolgáltató webhelyére irányítja, amelyen (bejelentkezés után) például a „Tetszik” vagy a „Megosztás” gomb használható.

Ha további információra van szüksége az adatkezelés céljáról és terjedelméről, valamint a személyes adatok szolgáltató és weboldalai általi további felhasználásáról, valamint az Ön jogairól és a magánélet védelmére szolgáló lehetséges beállításairól, kérjük, olvassa el az adott szolgáltató adatvédelmi tájékoztatóját.

 

Facebook:   http://www.facebook.com/policy.php

Twitter:        https://twitter.com/privacy

Instagram:   https://help.instagram.com/155833707900388

You Tube:    https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

LinkedIn:      https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4        Az Ön jogai

 

Ön az Infótörvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult a P Automobil Import. Kft. által Önnel kapcsolatban kezelt, valamint az adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról (a kezelt adatok köre, az adatok forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama tekintetében) írásban tájékoztatást kérni az info@eurorepar.hu e-mail címre vagy a 1194 Budapest, André Citroen u 1. postacímre küldött levelében. A P Automobil Import Kft. az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail címre teljesíti, a tájékoztatás megtagadására a P Automobil Import Kft. csak a jogszabály által meghatározott esetekben jogosult. Ebben az esetben a P Automobil Import Kft. írásban tájékoztatja Önt arról, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, Ön a P Automobil Import Kft. elérhetőségein jogosult kérni a személyes adat helyesbítését, amennyiben ezzel egyidejűleg a P Automobil Import Kft. rendelkezésére bocsátja a valóságnak megfelelő személyes adatot. A P Automobil Import Kft. legfeljebb 25 napon belül teljesíti kérelmét és erről írásban tájékoztatja Önt.

 

Ön a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott elérhetőségeken jogosult írásban kérni személyes adatának törlését vagy zárolását. Az adat törlését vagy zárolását a P Automobil Import Kft. kizárólag a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg. Ebben az esetben a P Automobil Import Kft. írásban tájékoztatja Önt arról, hogy felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor, illetve tájékoztatja arról is, hogy az erre vonatkozó döntéssel szemben milyen jogorvoslati lehetőségei vannak.

 

Ön a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott elérhetőségeken írásban bármikor tiltakozhat adatainak üzletszerzési (marketing) célú, közvélemény-kutatási vagy tudományos kutatási célú kezelése ellen.

Továbbá Ön a fenti elérhetőségeken írásban tiltakozhat adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a P Automobil Import Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a P Automobil Import Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén.

A P Automobil Import Kft. kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb annak beérkezésétől számított 15 napon belül megvizsgálja, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben Ön a P Automobil Import Kft. döntésével nem ért egyet, igényének érvényesítése céljából a P Automobil Import Kft.-hez panasszal fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni. Amennyiben Ön a P Automobil Import Kft.-nek az Ön által benyújtott tiltakozással kapcsolatban hozott döntésével nem ért egyet, illetve amennyiben a P Automobil Import Kft. a tiltakozással kapcsolatban a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott határidőn belül nem hoz döntést, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított – 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Módosítások:

Amennyiben Ön az Euro Repar Car Service regisztrációja során személyes adatokat bocsátott a rendelkezésünkre, úgy ezen információk összhangban állnak az Ön profiljában tárolt adatokkal. Amennyiben változtatásokat hajt végre a profiljában, akkor ezen adatok az adatbázisunkban is módosításra kerülnek.

Hirdetések letiltása/engedélyezése, piac- és közvéleménykutatások:

Ön engedélyezheti vagy megtilthatja számunkra személyes adatai marketing célokra, közvélemény-kutatási kampányok céljára, az ügyfelek elvárásainak mérése,az Adatkezelő és a mindenkori Euro Repar szervizek kereskedelmi tevékenységének értékelése, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelését. Kérjük, a következőképpen járjon el:

•       amennyiben engedélyezni szeretné, hogy marketing célból megkeressük Önt, kérjük, jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet az Ön profil oldalán a kívánt kapcsolattartási módhoz (önkéntes).

•       amennyiben nem szeretné engedélyezni, hogy marketing célból megkeressük Önt, kérjük:

o    kapcsolja ki ezt a lehetőséget a profil oldalán, illetve

o    írjon nekünk az alábbi elérhetőségek valamelyikén: info@eurorepar.hu vagy a 1194 Budapest, André Citroen u 1..

Az Ön adatainak törlése:

Amennyiben szeretné törölni vagy inaktiválni a fiókját, kérem, jelentkezzen be Euro Repar Car Service fiókjába a regisztráció során megadott email címmel és jelszóval.  Ezt követően lehetősége van az adott adatot törölni a "Profilom" felületen, illetve inaktiválhatja a teljes Euro Repar Car Service fiókját. Ennek érdekében kattintson a „Leiratkozás az Euro Repar Car Service Webről” gombra a Profilom felületen és hagyja jóvá a műveletet. A fiókja inaktiválása nem befolyásolja az Ön kapcsolattartási preferenciáit. Amennyiben nem kíván több megkeresést kapni, kérjük, frissítse a kapcsolattartási preferenciáit a „Leiratkozás az Euro Repar Car Service Webről” opció kiválasztása előtt.

Az Euro Repar Car Service Web leiratkozással az Ön fiókja még nem kerül törlése. Az Euro Repar Car Service fiók eltávolításához vagy inaktiválásához, kérjük, jelentkezzen be és kövesse a vonatkozó felület iránymutatásait.

Amennyiben élni kívánna a fenti jogaival, kérjük, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségünk valamelyikén: email cím: info@eurorepar.hu, postacím: 1194 Budapest, André Citroen u. 1.

Személyes adatait felelős adatkezelő(k)ként bármikor frissíthetjük (pl. lakcímváltozás esetén).

Amennyiben panasztételi jogával kíván élni (GDPR 77. cikk), kérjük, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségünk valamelyikén: email cím: info@eurorepar.hu, postacím: 1194 Budapest, André Citroen u. 1.

 

5        Adatkezelési Szabályzat módosítása

Az Adatkezelési Szabályzat valamennyi jövőbeli módosítása közzétételre kerül a weboldalon. Éppen ezért Önnek rendszeresen át kell néznie ezeket annak érdekében, hogy tisztában legyen az Adatkezelési Szabályzat módosításaival.

6        Elérhetőségeink

P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroen u. 1.), EURO REPAR Car Service SAS (78300 Immeuble Pôle Tertiaire 2, n°1 boulevard de l’Europe, Poissy, Franciaország), PSA Automobiles SA (2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy), email cím: info@eurorepar.hu.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

PETERKA & PARTNERS Iroda

Cím: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 4.

Telefonszám: +36 1 235 1090

E-mailcím: dpo@peterkapartners.hu

Verzió: November 2019

A teljes cégadatokat lásd a Jogi Nyilatkozatokban, valamint további adatvédelmi információért kérem keresse honlapunkat: https://www.peugeot.hu/adatkezelesi.html.

icon-gear