Mutasd a legközelebbi autószervizt

Felhasználói feltételek

A felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) kötelezettséget vállal a www.eurorepar.hu oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található Jogi Nyilatkozat betartására és helytáll az EURO REPAR CAR SERVICE SAS társasággal szemben a Weboldalon található elemek minden jogszerűtlen, nem megfelelő és/vagy nem engedélyezett felhasználása esetén.

Az elemek személyes célra való felhasználása bármely egyéb célú felhasználást kizár. A Felhasználó köteles tartózkodni az elemek egészének vagy egy részének kereskedelmi jellegű vagy haszonszerzési célzattal történő felhasználásától.

 

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldalt az irányadó nemzeti és nemzetközi jogszabályi rendelkezésekkel összhangban használja, így különösen nem használja azt az alábbiak szerinti tartalom megjelenítéséhez, letöltéséhez, küldéséhez vagy továbbításához:

 

- erőszakos jellegű tartalom, vagy olyan tartalom, amely sértheti az emberi méltóságot, a férfiak és a nők közötti egyenlőséget, a gyermekek és fiatalkorúak védelmét, így különösen erőszakos, pornográf jellegű vagy az emberi méltóságot sértő üzenetek létrehozása, továbbítása vagy terjesztése révén;

- olyan tartalom, amely bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére hív fel;

- tiltott szerek fogyasztására ösztönző tartalom;

- olyan tartalom, amely faji, etnikai vagy nemzeti alapon diszkriminációt, gyűlöletet vagy erőszakot szít vagy szíthat;

- jogszerűtlen, ártó, fenyegető, visszaélésszerű, zaklatást vagy rágalmazást megvalósító, sértő, vulgáris, obszcén, mások magánéletét fenyegető vagy egyes személyek érzékenységét sértő tartalom;

- más személyek nevével vagy cégnevével való visszaélés révén más Felhasználókat megtévesztő tartalom;

- harmadik személyek jogait sértő tartalom, így különösen, de nem kizárólag gyártási titkot, üzleti titkot, bizalmas információt, védjegyet, szabadalmat, illetve általánosságban bármely ipari vagy szellemi tulajdonjogot, illetve minden egyéb, információval vagy védett tartalommal kapcsolatos jogot sértő tartalom;

- különösen, de nem kizárólag a számítógépes vírusokat, illetve bármely egyéb, szoftver, számítógép vagy távközlési eszköz működésének megszakítását, megszüntetését vagy korlátozását célzó kódot vagy programot hordozó tartalom.

 

 

A Felhasználó kötelezettséget vállal a következőkre:

 

- rendszeresen figyelemmel kíséri és betartja a Jogi Nyilatkozat rendelkezéseit;

- nem gyűjt és tárol más Felhasználókkal kapcsolatos személyes adatokat,

- semmilyen módon nem zaklatja a többi Felhasználót,

- nem akadályozza vagy zavarja a Weboldal működését.

 

VÉLEMÉNYEK ÍRÁSÁRA ÉS SZERVIZEK ÉRTÉKELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

 

A jelen szabályzat célja, hogy meghatározza az „Értékelje ezt a szervizet” és a „Hagyjon véleményt” funkciók működésére vonatkozó szabályokat. A jelen szabályzat valamennyi Felhasználóra nézve kötelező és az bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítható.

A szervizről szóló értékelés írásával Ön elfogadja, hogy az EURO REPAR CAR SERVICE SAS jogosult dönteni annak a Weboldalon, illetve az EUROREPAR termékeket megjelenítő egyéb felületen való közzétételéről vagy a közzététel megtagadásáról. Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS fenntartja a jogot a közzétett hozzászólások archiválására, illetve szükség esetén az azokra való válaszadásra. Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS minden esetben kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott személyes adatokat az Adatvédelmi és Információszabadság Törvény előírásainak megfelelően kezeli.

Az Önök hozzászólásai előzetesen moderálásra, vagyis a közzétételt megelőzően jóváhagyásra kerülnek.

 

Az EURO REPAR CAR SERVICE SAS fenntartja a jogot, hogy elutasítson, illetve töröljön minden olyan véleményt, amely nem felel meg a jelen szabályzatnak vagy a Weboldalra vonatkozó felhasználási feltételeknek.

 

Vélemény írásakor az alábbiakat szükséges betartani:

A vélemény megírásakor Önre a francia jogszabályok vonatkoznak. Tiltottnak minősülnek és adott esetben bűncselekményként szankcionáltak különösen, de nem kizárólag az alábbi magatartások:

• Mások magánéletének sérelme (harmadik személyek megnevezése kifejezett hozzájárulásuk nélkül)

•Becsületsértés és rágalmazás;

• Bűncselekmény elkövetésére felhívás, öngyilkosságra felhívás, diszkriminációra, gyűlöletre – így faji alapú gyűlöletre – vagy erőszakra felhívás;

• Valamely bűncselekmény, így különösen emberölés, erőszakos közösülés, háborús bűncselekmények vagy emberiség elleni bűncselekmények dicsőítése, emberiség elleni bűncselekmények tagadása;

• Szellemi tulajdonjogok védelme alatt álló mű reprodukálása, megjelenítése vagy terjesztése a vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésével;

• Reklám vagy kereskedelmi jellegű üzenetek;

• Személyes információk közzététele: semmilyen esetben ne gondolja, hogy teljesen névtelen maradhat, és hogy a közzétett véleménye alapján Ön nem azonosítható. A vélemények nem tartalmazhatnak Önre vagy harmadik személyekre vonatkozó személyes adatot, így e-mail címet, postai címet, telefonszámot, hitelkártyaszámot.

• Vírusok vagy egyéb ártó kódok bejuttatása.

A hatályos jogszabályokat sértő vélemény nem kerül közzétételre. Ha azonban minden elővigyázatosságunk ellenére Ön jogszerűtlen tartalmat észlel, kérjük, jelentse számunkra az "Ügyfélszolgálat" linkre kattintással, majd a megadott űrlap kitöltésével.

 

Az Ön személyes adatainak védelme kiemelten fontos számunkra. Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi Tájékoztatót.

icon-gear